Privacybeleid

Wie we zijn
WEN Design is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

WEN Design
Fazantenkamp 780
3607 DV Maarssen
mailmij@wen-design.nl

Persoonsgegevens die we verwerken
WEN Design verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website, diensten en/of producten van ons afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. In dit privacy- en cookiebeleid vertellen we je welke persoonsgegevens we verwerken en hoe we met die gegevens omgaan.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • internetbrowser en apparaat type
 • bankrekeningnummer
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder het ontwerpen van jouw briefpapier, visitekaartjes en/of het bouwen van je website.

Onze website en/of dienst heeft niet de bedoeling om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mailmij@wen-design.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke grondslag wij je gegevens verwerken
WEN Design verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het aannemen, verwerken en uitvoeren van je bestellingen
 • het hosten van jouw website (indien van toepassing)
 • het verwerken van betalingen
 • het voeren van onze administratie
 • onderhoud en ontwikkeling van onze website en de daaraan gekoppelde systemen
 • om contact met je op te nemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • reviews die je geeft, zoals op Feedbackcompany.com, kunnen we gebruiken voor commerciële doeleinden. We zullen je naam en eventuele andere persoonsgegevens daarbij alleen vermelden nadat je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.
 • WEN Design analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website en onze dienstverlening te verbeteren en om het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Je persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven en voor (direct) marketing doeleinden. Dat betekent dat wij je kunnen benaderen met aanbiedingen of commerciële berichten via bijvoorbeeld e-mail, telefoon, andere communicatiediensten zoals Whatsapp of via social media.
 • WEN Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • WEN Design verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
 • Je hebt toestemming gegeven.
 • De persoonsgegevens zijn nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 • De persoonsgegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.
 • De verwerking van persoonsgegevens dient een gerechtvaardigd belang, namelijk ons commerciële belang.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
WEN Design bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van je persoonsgegevens met derden
WEN Design deelt jouw persoonsgegevens met derden die betrokken zijn bij onze dienstverlening en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. WEN Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of andere vergelijkbare technieken, die we gebruiken
WEN Design gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
WEN Design gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld gegevens tijdens het bestelproces onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen wij cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Daarbij maken we gebruik van de diensten van derden zoals o.a. Google, Microsoft, Facebook en Laposta.
Het gaat om de volgende cookies:

 • Analytische cookies die het gebruikersgedrag analyseren:
 • Google Analytics en Heatmaps & Visitor Analytics

Trackingcookies voor remarketingdoeleinden*:
Google Adwords, Youtube (via Google Adwords), Facebook en Bing (Microsoft).

* Dit betekent dat met de verzamelde gegevens bezoekers van onze website op andere sites opnieuw kunnen worden benaderd met gerichte tekst-, foto- of videoadvertenties. Voornoemde partijen kunnen de verzamelde informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens hen verwerken. Door gebruik te maken van de website van WEN Design geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door deze partijen op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Afmelden voor cookies
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Social Media op WEN-Design.nl
Er zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen in de website om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden. Voorbeelden hiervan zijn LinkedIn en Facebook. WEN Design houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor eigen risico. Voordat je van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Gegevensverwerking buiten de EU
De door derden via onze website verzamelde informatie kan worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Al die partijen (waaronder Microsoft, Facebook en Google) zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel en de Europese Commissie. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WEN Design en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mailmij@wen-design.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
WEN Design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mailmij@wen-design.nl.

Wijziging in het privacybeleid
We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen. We zullen wijzigingen publiceren op onze website. Check regelmatig deze pagina om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.
Heb je nog vragen over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan? Dan kun je altijd contact opnemen via mailmij@wen-design.nl.